سیستم جراحی پرکوتانوس Percuvance

Percuvance Surgical System

Percuvance Surgical System

شرکت Teleflex ابزارهای منحصر به فرد Percuvance را با قطر شفت فقط 9/2 میلی متر را با هدف کاهش چشمگیر ترومای بیمار طراحی و مهندسی نموده است که همچنان تمامی کارائی و قدرت ابزارهای 5 میلی متری رایج را به شما می دهد.
سیستم Percuvance پیشرفت عظیمی در شکل و نحوه ی عمل های کم تهاجمی معرفی کرده است. لاپاروسکوپی Percutaneous در این روش پیشرفته ابزارهای لاپاروسکوپی می توانند مستقیما از طریق یک انسزیون کوچک روی پوست و بدون تروکار وارد شوند.
بیمارهای شما از وجود ترومای خیلی خیلی کمتر بهره می برند و شما از کاربری و قدرت یک ابزار سنتی لاپاروسکوپی بهره خواهید برد. با ابزارهای Percuvance، جراحی کم تهاجمی افق های جدیدتری روبروی خود می بیند و حتی کم تهاجمی تر از قبل خواهد بود. سیستم Percuvance همان نتیجه و کارایی مدنظر را به شما می دهد.

سهولت در انجام عمل های پیچیده

1. ورود از طریق پوست با استفاده از اسکالپل شماره 11، یک انسزیون کوچک روی پوست ایجاد کنیدو با استفاده از سوزن، به آرامی مستقیما شفت را به داخل پوست وارد کنید تا از دیواره شکمی خارج شود.
2. شفت را با تروکار موجود موازی کنید و آن را از انتهای تروکار با استفاده از Seal bridge بیرون بیاورید تا Tip آن مشاهده شود.
3. سرابزار 5 میلی متری را متصل کنید دسته ابزار را باز کنید و دکمه ی باز کردن شفت را فشار دهید. سر سوزن شکل را جدا کرده و با اطمینان ابزار 5 میلی متری را به شفت متصل کنید. دسته را ببندید. شفت را به حالت قفل برگردانید و آن را تست کنید.
4. ابزار را به داخل بدن برده سپس مراحل قبل را برای استفاده از ابزارهای مختلف تکرار کنید.
 
 
سفارش محصول