*نام و نام خانوادگی:
*پست الکترونیک:
میزان تحصیلات:
رشته تحصیلی:
 • میزان رضایتمندی شما از کیفیت کالاهای ارائه شده چیست؟

 • آیا از تحویل به موقع کالاهای درخواستی رضایت دارید؟

 • اطلاع رسانی شرکت از نحوه استفاده از محصولات را چگونه ارزیابی می کنید؟

 • ارزیابی شما از دانش فنی پرسنل مربوطه چگونه است؟

 • نحوه پاسخگویی واحد فروش و بازاریابی را در مسائل، مشکلات و شکایات چگونه ارزیابی می کنید؟

 • کدامیک از پارامترها شما را به خرید مجدد از شرکت ترغیب می کند؟

 • به طور کلی خدمات ارائه شده توسط شرکت ایران فارمیس را چگونه ارزیابی می کنید؟

 • ارزیابی شما از سایت چگونه است؟

 • ساير پيشنهادات خود را در اين محل بنويسيد:

  توضیح
* لطفا کاراکترهایی را که در تصویر می بینید در کادر پایین وارد کنید: