شرکت ایران فارمیس به عنوان اسپانسر کنگره قلب شهید رجائی

شرکت ایران فارمیس به عنوان اسپانسر کنگره قلب شهید رجائی

شرکت ایران فارمیس در این کنگره که در تاریخ 1392.7.4 برگزار گشت، به عنوان اسپانسر، شرکت کرده بود و علاوه بر این، در سالن این مراسم، با ارائه برندهای معروف خود، از جمله برند Arrow (شامل کتترهای عروقی و محصولات بی حسی موضعی...)، برند Encore (دارای انواع مختلف دستکش های جراحی)، برند Hartmann (شامل انواع پانسمان ها، پک های جراحی و دستکش ضد اشعه) حضور یافت. لازم به ذکر است که اکثر پزشکان قلب و بیهوشی و در ضمن پرسنل بیمارستان شهید رجایی، از جمله شرکت کنندگان این کنگره بودند و در این روز، سرپرست جدید بیمارستان شهید رجائی، آقای دکتر نوحی، نیز توسط نماینده وزیر بهداشت معرفی شدند.