چهارمین کنگره ی بیهوشی قلب 1402

چهارمین کنگره ی بیهوشی قلب 1402

چهارمین کنگره ی بیهوشی قلب در تاریخ 20 لغایت 22 دی ماه 1402 در سالن همایش های بین المللی ابوریحان (دانشگاه شهید بهشتی) برگزار خواهد شد.
این یک فرصت مناسب برای تبادل دانش، تجربیات و پژوهش‌های جدید می‌باشد، چنین فرصت بزرگ و مفیدی بدون شک به افزایش دانش و تکامل حرفه‌ای کمک خواهد کرد.
ما با صدق قلب، باور داريم كه حضور شما سبب تعميق و گسترش بحث‌های مفید در طى كنگره خواهد شد. این رخداد، محفلی از متخصصان برجسته از سراسر جهان و فرصتی عالی برای ایجاد شبکه و همکاری خواهد بود.
ما با اشتیاق منتظر حضور شما در این رویداد معتبر هستیم.