چهارمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی کرمانشاه

چهارمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی کرمانشاه

چهارمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، از تاریخ 1392.9.26 لغایت 1392.9.29 در کرمانشاه برگزار گردید. محصولات Arrow از شرکت ایران فارمیس نیز در غرفه  شرکت ابزار جراح غرب نماینده ایران فارمیس در کرمانشاه) عرضه گردید. از جمله بازدیدکنندگان این نمایشگاه می توان به رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، پزشکان متخصص، پرستاران و مسئولین بیمارستان ها اشاره نمود.