شرکت در "گردهمایی زخم و اسکار خاورمیانه" در دبی

شرکت در "گردهمایی زخم و اسکار خاورمیانه" در دبی

گردهمایی زخم و اسکار خاورمیانه، 10 الی 12 اسفندماه1392، در دبی برگزار گردید. سوپروایزرهای علمی و بالینی ایران فارمیس، به همراه نماینده علمی شهرستان اصفهان، در این گردهمایی شرکت کردند. در جلسات آموزشی مربوطه، مباحث مختلفی پیرامون زخم پای ناشی از بی کفایتی وریدی، زخم دست و پای دیابتی، اسکار، سوختگی و مراقبت های استومی مورد بحث قرار گرفتند. همچنین تکنولوژی های جدیددرخصوص ارزیابی و درمان زخم نیز مطرح گردید. از شرکت کنندگان این جلسات می توان به جراحان پلاستیک، متخصصین پوست، متخصصین مشکلات و دفورمیتی های پا، پزشکان عمومی و پرستاران اشاره کرد. در انتهای برخی از سمینارها نیز، سوپروایزر علمی ایران فارمیس، با بحث در خصوص راهکارهای جدید Hartmann و موارد درمان شده در ایران، توجه درمانگران را به دستاوردهای ایران فارمیس در این زمینه جلب نمود.