شرکت در هشتمین کنگره سالیانه کولوپروکتولوژی و بی اختیاری ایران

شرکت در هشتمین کنگره سالیانه کولوپروکتولوژی و بی اختیاری ایران

هشتمین کنگره سالیانه کولوپروکتولوژی و بی اختیاری ایران، از تاریخ 21 الی 23 آبان ماه سال 1393 در سالن غرضی بیمارستان میلاد برگزار شد. گروه های هدف در این کنگره شامل جراحان عمومی و کولورکتال، گوارش، داخلی، متخصصین اورولوژی، پزشکان عمومی و پرستاران بودند. شرکت ایران فارمیس نیز جهت ارائه محصولات استومی و همچنین اتاق عمل با برندهای ForLife و Hartmann در این کنگره حضور داشت که با استقبال بسیار خوبی مواجه شدند.