شرکت در جشن روز جهانی استومی

شرکت در جشن روز جهانی استومی

جشن روز جهانی استومی در تاریخ 1393/8/3 در انجمن استومی ایران با حضور جمعی از مسئولین انجمن، خیرین و افراد استومیت عزیز برگزار گردید. ایران فارمیس نیز به عنوان نماینده محصولات استومی ForLife و Eakin و یکی از اسپانسرهای این جشن در جمع این عزیزان حضور داشت.