شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی طب اورژانس ایران 1402

شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی طب اورژانس ایران 1402

شانزدهمین کنگره ی بین المللی انجمن علمی طب اورژانس ایران در تاریخ 13 لغایت 15 دی ماه 1402 در دانشگاه علوم پزشکی تهران مرکز همایش های رازی برگزار خواهد شد.
این یک فرصت مناسب برای تبادل دانش، تجربیات و پژوهش‌های جدید می‌باشد، چنین فرصت بزرگ و مفیدی بدون شک به افزایش دانش و تکامل حرفه‌ای کمک خواهد کرد.
ما با صدق قلب، باور داريم كه حضور شما سبب تعميق و گسترش بحث‌های مفید در طى كنگره خواهد شد. این رخداد، محفلی از متخصصان برجسته از سراسر جهان و فرصتی عالی برای ایجاد شبکه و همکاری خواهد بود.
ما با اشتیاق منتظر حضور شما در این رویداد معتبر هستیم.