سومین کنگره مجازی بین المللی انجمن بیهوشی قلب ایران 1400

سومین کنگره مجازی بین المللی انجمن بیهوشی قلب ایران 1400

 به اطلاع میرساند سومین کنگره مجازی بین المللی «انجمن بیهوشی قلب ایران» در تاریخ
 یکم الی چهارم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تشکیل خواهد شد.