سمینار "مداخلات پرستاری در زخم های بستر، دیابتی و عروقی"

سمینار "مداخلات پرستاری در زخم های بستر، دیابتی و عروقی"

سمینار "مداخلات پرستاری در زخم های بستر، دیابتی و عروقی" در تاریخ 1392.12.7 در بیمارستان شریعتی تهران برگزار شد. این جلسه با سخنرانی سوپروایزرهای علمی و بالینی شرکت ایران فارمیس و با حضور پرستاران و اعضاء هیئت علمی پرستاری اجرا شد. از مباحث این سمینار می توان به مداخلات پرستاری در انواع زخم ها و راهکارهای درمانی نوین پانسمان های Hartmann و همچنین موارد درمان شده توسط این پانسمان ها اشاره نمود.