سمینار "راهکارهای نوین درمان زخم" در سازمان نظام پرستاری

سمینار "راهکارهای نوین درمان زخم" در سازمان نظام پرستاری

سمینار راهکارهای نوین درمان زخم" در تاریخ 1392/11/13، در سازمان نظام پرستاری با 36 نفر مخاطب (پرستار) برگزار گشت. از جمله عناوین مطرح شده در این سمینار، می توان به مراحل التیام زخم، تدابیر پرستاری در زخم بستر، تدابیر پرستاری در دیابت،  راهکارهای نوین درمان زخمHartmann و موارد درمان شده توسط این پانسمان ها اشاره کرد. ارائه دهنده این سمینار، سوپروایزر علمی ایران فارمیس در بخش Hartmannبود.