سمینار "راهکارهای نوین درمان زخم و استومی" در استان آذربایجان شرقی

سمینار "راهکارهای نوین درمان زخم و استومی" در استان آذربایجان شرقی

سمینار "راهکارهای نوین درمان زخم و استومی" در روزهای 27 و 28 فروردین 1393، با شرکت تعداد زیادی از پرستاران در بیمارستان های مراغه و محلاتی، به ترتیب در شهرهای مراغه و تبریز برگزار شد. سخنرانان این سمینارها، سوپروایزر علمی و کارشناسان زخم شرکت ایران فارمیس بودند. از جمله مباحث مطرح شده می توان به زخم بستر، زخم دیابتی، راهکارهای نوین درمان زخم Hartmann و  همچنین موارد درمان شده توسط محصولات Hartmann اشاره نمود.