سمینار "راهکارهای نوین درمان زخم در سالمندان" در آسایشگاه کهریزک

سمینار "راهکارهای نوین درمان زخم در سالمندان" در آسایشگاه کهریزک

سمینار "راهکارهای نوین درمان زخم در سالمندان" در تاریخ 1392/11/13، در آسایشگاه خیریه کهریزک، توسط سوپروایزر بالینی شرکت ایران فارمیس برگزار شد. مراحل التیام زخم، سالمندی و ایجاد زخم، زخم بستر در سالمندان و تدابیر پرستاری، راهکارهای نوین Hartmann در درمان زخم بستر و موارد درمان شده توسط این پانسمان ها از مباحث ذکر شده در این سمینار بود.  پرستاران و پزشکان، از جمله شرکت کنندگان در این سمینار بودند.