سمینار "درمان زخم های لنفاوی و زخم های ناشی از بی کفایتی وریدی"

سمینار "درمان زخم های لنفاوی و زخم های ناشی از بی کفایتی وریدی"

سمینار" درمان زخم های لنفاوی و زخم های ناشی از بی کفایتی وریدی" در تاریخ 1392/11/13 با ارائه مدیرمحصول MediHoney در شرکت ایران فارمیس، با حضور 25 پرستار برگزار شد. از مباحث مطرح شده در این سمینار، تدابیر پرستاری در زخم های لنفاوی و زخم های ناشی از بی کفایتی وریدی و راهکارهای درمان با محصولات عسل MediHoney بود.