سمینار "تدابیر پرستاری در درمان زخم و استومی" در شهرستان شاهرود

سمینار "تدابیر پرستاری در درمان زخم و استومی" در شهرستان شاهرود

سمینار "راهکارهای نوین درمان زخم و استومی"، در تاریخ 1392/11/29 در بیمارستان امام حسین شاهرود و با حضور 80 نفر شرکت کننده (پرستاران) برگزار گردید. این سمینار توسط سوپروایزرهای علمی و بالینی شرکت ایران فارمیس ارائه شد و از جمله موضوعات مطرح شده می توان به زخم بستر، زخم دیابتی، مشکلات افراد استومیت، راهکارهای محصولات  Hartmann و ForLife و همچنین موارد درمان شده توسط آنها اشاره نمود.