سمینار پزشکی "تازه های مراقبت از زخم" با حضور نماینده کمپانی Hartmann در کرج

سمینار پزشکی "تازه های مراقبت از زخم" با حضور نماینده کمپانی Hartmann در کرج

این سمینار در تاریخ 1392/8/5 در کرج برگزار گشت. سخنرانان این سمینار، جناب آقای دکتر Hatem A.Fattah، مدیر توسعه تجارت و مربی آموزشی کمپانی Hartmann به همراه سرپرستان بالینی و علمی دپارتمان زخم شرکت ایران فارمیس بودند که موضوع سخنرانی آنها در ارتباط با راهکارهای نوین درمان زخم، موارد درمان شده با پانسمان های Hartmann وهمچنین کنترل عفونت با انواع روش های درمانی با پانسمان های مدرن بود.