سمینار معرفی محصولات نوین عسل (MediHoney)

سمینار معرفی محصولات نوین عسل (MediHoney)

سمینار معرفی محصولات نوین عسل درمانی مدی هانی در تاریخ 1392/10/22 در جلسه گزارش هفتگی متخصصین عفونی بیمارستان رسول اکرم با حضور اساتید بیماری های عفونی و دانشجویان پزشکی، در جهت آشنایی بیشتر با عملکرد محصولات MediHoney (در زمینه ترمیم زخم)، توسط مدیر محصول مربوطه برگزار گردید. در انتهای جلسه نیز به سئوالات مطرح شده از طرف حاضرین، پاسخ داده شد.