سمینار راهکارهای نوین درمان زخم در شرکت ایران فارمیس

سمینار راهکارهای نوین درمان زخم در شرکت ایران فارمیس

سمینار راهکارهای نوین درمان زخم ، درتاریخ 1394/3/17 با حضور جمعی از پرستاران در شرکت ایران فارمیس  توسط سوپروایزر آموزشی این مجموعه برگزار گردید.دراین جلسه ، موضوعاتی شامل زخم بستر،زخم دیابتی، زخم ناشی از سوختگی بهمراه تدابیر پرستاری در مراقبت از زخم هایی که در مراحل مختلف الیتام باز مانده اند مورد بحث قرار گرفت. در پایان موارد درمان شده توسط پانسمان های Hartmann  بررسی شد.