سمینار راهکارهای نوین درمان زخم در بیمارستان حضرت رسول تهران

سمینار راهکارهای نوین درمان زخم در بیمارستان حضرت رسول تهران

سمینار پزشکی روش های نوین درمان زخم و کنترل عفونت با حضور جمعی از پزشکان در تاریخ 1393/5/8 در بیمارستان حضرت رسول تهران برگزار شد. عناوین مورد بحث شامل کنترل عفونت در زخم های مزمن، نظریات Dr. Lipsky در خصوص درمان زخم های عفونی، نظریات Dr. Gilliver, David Gray و Keith Moore در خصوص کاربرد PHMB در کنترل عفونت بود که توسط سوپروایزر آموزشی شرکت ایران فارمیس مورد بحث قرار گرفت. همچنین موارد درمان شده با پانسمان های پیشرفته Hartmann نظیر Tenderwet Plus نیز توسط کارشناس علمی این شرکت توضیح داده شد.