سمینار راهکارهای نوین درمان زخم در بیمارستان افشار یزد

سمینار راهکارهای نوین درمان زخم در بیمارستان افشار یزد

سمینار راهکارهای نوین  درمان زخم، در تاریخ  1393/9/24 با حضور جمعی از پرستاران در بیمارستان افشار یزد برگزار گردید. در این جلسه، موضوعاتی شامل تدابیر پرستاری در مراقبت  از زخم بستر، مشکلات پوستی اطراف استومی و موارد درمان شده توسط پانسمان هایMedihoney توسط سوپروایزر آموزشی شرکت ایران فارمیس مورد بحث قرار گرفتند. در آخر نیز، شرکت کنندگان به سؤالاتی که در امتحان مطرح شده بود، پاسخ دادند