سمینار راهکارهای جامع درمان زخم با پانسمان هایMediHoney

سمینار راهکارهای جامع درمان زخم با پانسمان هایMediHoney

این سمینار توسط دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر و با ارائه مدیر محصولات MediHoney شرکت ایران فارمیس، در کاشمر برگزار گردید. موضوع سمینار شامل عوامل موثر بر التیام زخم، موارد پیشگیری از زخم بستر و زخم دیابتی، درمان زخم با پانسمان های نوین عسل (MediHoney) و موارد درمان شده با این پانسمان ها بود. شرکت کنندگان این سمینار 80 نفر شامل پزشکان، پرستاران و دانشجویان پرستاری بودند.