روز پرستار گرامی باد

روز پرستار گرامی باد

پرستاری هنری است بی نظیر و تخصصی است بی همتا…
پرستاری آمیختن طبابت جسم است با طبابت روح؛ روشن نگه داشتن چراغ حیات بیمار است و درخشان کردن خورشید ایمان و اعتمادش به زندگی، پرستاری دمیدن روح زندگی است در تن رنجور بیمار، وزش نسیم محبت و جاری کردن زلال امیدواری در جسم خسته بیمار است
روز پرستار را به همه پرستاران و منادیان انسانیت و ایمان تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم.