روز داروساز گرامی باد

روز داروساز گرامی باد

خانواده ایران فارمیس پنجم شهریور، روز بزرگداشت زکریای رازی و روز داروسازی را تبریک عرض می نماید.