روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک گرامی باد

روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک گرامی باد

شرکت ایـران فارمیس این افتخـار را دارد که با بیش از چهار دهـه تجربه در تامین تجهیزات پزشکی با برندهای معتبـر و برتر جهانی در کنار جامعه پزشکی خدمت کند.
این شرکت شایستـه می‌داند سپاسگـزار تعهد و اخلاص شما در راستای اعتـلای سلامت جامعه باشد.
روز  پزشک، روز دوستداران سلامت مبارک باد.