حضور شرکت ایران فارمیس در نهمین کنگره سالانه زخم و ترمیم بافت