حضور شرکت ایران فارمیس در بیست و ششمین کنگره جامعه اورولوژی ایران