حضور در کنگره سالانه مشترک قلب و عروق ایران

حضور در کنگره سالانه مشترک قلب و عروق ایران

هفتمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران در تاریخ 8 الی 10 اسفندماه 1397 توسط انجمن جراحان قلب ایران در مرکز همایش بیمارستان قلب شهید رجائی تهران برگزار شد. شرکت ایران فارمیس با حضور خود در این کنگره به معرفی محصولات خود در زمینه قلبی عروقی و تنفسی با برندهای Arrow، Weck، Rusch، Gibeck، Hudson و Vascular Solution از کمپانی Teleflex پرداخت.