حضور در هشتمین کنگره قلب و عروق رضوی

حضور در هشتمین کنگره قلب و عروق رضوی

ایران فارمیس با حضور در هشتمین کنگره قلب و عروق رضوی که از تاریخ 6 الی 8 مرداد ماه 1395 برگزار گردید به ارائه جدیدترین محصولات کمپانی Teleflex در ایران پرداخت. از جمله این محصولات می توان به دستگاه بالون پمپ داخل آئورتی  Arrow با تکنولوژی WAVE و کتترهای همودیالیز دائم Arrow اشاره نمود. لازم به ذکر است که  طی این کنگره،  نوآوری هایی در زمینه های داخلی قلب، جراحی قلب، مداخلات و ... ارائه گردید.