حضور در سی و نهمین کنگره بین المللی جامعه جراحان ایران

حضور در سی و نهمین کنگره بین المللی جامعه جراحان ایران

سی و نهمین کنگره بین المللی جامعه جراحان ایران، از تاریخ 26 الی 30 اردیبهشت ماه 1394، در سالن همایش های بین المللی رازی دانشگاه ایران برگزار شد. شرکت ایران فارمیس نیز به عنوان یکی از شرکت های فعال در عرصه پزشکی و به منظور معرفی محصولاتArrow،Rusch،Weck،Hartmannو Ansell از این مجموعه، در نمایشگاه این کنگره حضور یافت. از جمله افراد حاضر در این کنگره می توان به پزشکان، پرستاران و متخصصین اشاره نمود