حضور در سیزدهمین کنگره بین المللی بیهوشی، مراقبت های ویژه و درد ایران

حضور در سیزدهمین کنگره بین المللی بیهوشی، مراقبت های ویژه و درد ایران

کنگره بین المللی بیهوشی، مراقبت های ویژه ایران از تاریخ 15 الی 17 آذر 1396 در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار شد.
شرکت ایران فارمیس نیز با ارائه محصولات مرتبط خود از جمله محصولات دسترسی عروقی، بیهوشی و تنفسی برندهای Arrow, Rusch, Gibeck, LMA, Hudson RCI به حضور بازدید کنندگان، در این کنگره حضور داشت.