حضور در سومین کنگره ستون فقرات انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران

حضور در سومین کنگره ستون فقرات انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران

سومین کنگره ستون فقرات انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران از تاریخ 28 الی 30 آذر ماه 1397 توسط انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران با حضور اساتید بنام این حوزه در جزیره کیش برگزار گردید. شرکت ایران فارمیس نماینده انحصاری کمپانی MaxmoreSpine در این کنگره به عنوان اسپانسر کنگره حضور داشت و طی این کنگره، به معرفی به روزترین تکنولوژی جراحی اندوسکوپی ستون فقرات (Endoscopic Discectomy) پرداخت. تکنیک Transforaminal Hoogland یکی از تکنیک های کاربردی در جراحی های discectomy و foraminoplasty می باشد که دسترسی با کمترین مقدار از شاخص تهاجمی بودن را به صورت full endoscopic به فضای مهره در اختیار جراح می گذارد. همچنین این تکنیک نیازی به بیهوشیgeneral ندارد. در مجموع دو ویژگی full endoscopic بودن و عدم نیاز به بیهوشی در این تکنیک، آن را تبدیل به یک approach با خاصیت مهم MIS می کند که در نهایت منجر به نتایج بهتر نسبت به جراحی های conventional این حیطه و کاهش بسیار محسوس دوره ی نقاهت بیماران می شود.