حضور در دومین همایش علمی سالیانه مرکز قلب تهران

حضور در دومین همایش علمی سالیانه مرکز قلب تهران

دومین همایش علمی سالیانه مرکز قلب تهران در تاریخ 1393/11/16 برگزار شد. شرکت ایران فارمیس نیز جهت معرفی محصولات خود از برندهای ARROW و WECK در زمینه های  دسترسی عروقی، مراقبت قلبی، جراحی و ... در این کنگره حضور یافت. عمده بازدید کنندگان این کنگره شامل متخصصین قلب و عروق، فلوشیپ های اکوکاردیوگرافی، EPS و اینترونشن، جراحان قلب و عروق، متخصصین داخلی، متخصصین بیهوشی، پزشکان عمومی، پرستاران و تکنسین های اتاق عمل و هوشبری بودند.