حضور ایران فارمیس، در دوره بازآموزی یکروزه اداره هایپرتانسیون ریوی و نارسایی قلب راست در کودکان

حضور ایران فارمیس، در دوره بازآموزی یکروزه اداره هایپرتانسیون ریوی و نارسایی قلب راست در کودکان

دوره بازآموزی یکروزه انجمن بیهوشی قلب ایران، با همکاری انجمن قلب کودکان ایران و بخش بیهوشی قلب مرکز قلب  شهیدرجایی، در تاریخ 1392/10/19 برگزار گردید. شرکت ایران فارمیس، حامی انجمن بیهوشی قلب ایران، با ارائه محصولات و اطلاعات فنی مرتبط با برندهای انحصاری خود از جمله Arrow (شامل کتترهای عروقی و محصولات بی حسی موضعی و ...)، Encore (دستکش های جراحی) و Hartmann (شامل انواع پانسمان ها، پک های جراحی و دستکش ضد اشعه) در نمایشگاه جانبی این دوره حضور یافت. پزشکان متخصص بیهوشی، متخصصان بیهوشی قلب و متخصصین قلب و عروق، از جمله افراد حاضر در این دوره بازآموزی بودند. این دوره با حضور آقای دکتر نوحی، ریاست مرکز قلب شهید رجایی در سالن همایش های این مرکز برگزار گردید.