حضور ایران فارمیس در کنگره مراقبت های ویژه ایران

حضور ایران فارمیس در کنگره مراقبت های ویژه ایران

پنجمین کنگره بین المللی مراقبت های ویژه ایران در تاریخ 20 الی 22 دی ماه 1396 در مرکز همایش های رازی در تهران برگزار شد. شرکت ایران فارمیس به عنوان حامی این کنگره با حضور خود به ارائه محصولات بسیار متنوع خود از برندهای Arrow، Rusch، Gibeck، LMA، Hudson و ... در زمینه های دسترسی عروقی، بیهوشی و تنفسی پرداخت و با استقبال زیاد بازدیدکنندگان روبرو شد.