حضور ایران فارمیس در هفدهمین کنگره انجمن ارولوژی ایران

حضور ایران فارمیس در هفدهمین کنگره انجمن ارولوژی ایران

هفدهمین کنگره سالانه انجمن ارولوژی ایران از تاریخ 9 الی 12 اردیبهشت سال 1393، در سالن خلیج  فارس پژوهشکده نیرو، در تهران برگزار شد.  بسیاری از شرکت های دارویی و پزشکی جهت ارائه و معرفی محصولات خود، در نمایشگاه جانبی این کنگره حضور داشتند. ایران فارمیس نیز از جمله شرکت کنندگان در این نمایشگاه بود که طی حضور فعال خود، به معرفی محصولات مرتبط ارولوژی Teleflex-Rusch و همچنین پک های جراحی Hartmann پرداخت. بازدیدکنندگان از این نمایشگاه را عمدتا متخصصین ارولوژی و اندارولوژی تشکیل می دادند که استقبال بسیار زیادی از محصولات Rusch، به ویژه سوندهای فولی (دوراه، سه راه و پتزر) و ست های نفروستومی (8، 10 و 12) نمودند.