حضور ایران فارمیس در هشتمین کنگره اندویورولوژی و یورولاپاروسکوپی

حضور ایران فارمیس در هشتمین کنگره اندویورولوژی و یورولاپاروسکوپی

هشتمین کنگره اندویورولوژی و یورولاپاروسکوپی از تاریخ 29 الی 31 اردیبهشت ماه سال 1395 در بیمارستان لبافی نژاد برگزار گشت. ایران فارمیس نیز با حضور خود در نمایشگاه جانبی این کنگره، به معرفی محصولات اندویورولوژی Rusch و محصولات  لاپاروسکوپی Weck از کمپانی Teleflex پرداخت. رییس "هشتمین کنگره اندویورولوژی و یورولاپاراسکوپی ایران" جناب آقای دکتر ناصر سیم فروش از  به کارگیری جراحی لاپاراسکوپی در حوزه کلیه و مجاری ادراری به عنوان تحولی بزرگ در رشته اورولوژی نام برد. از جراحان حاضر در این کنگره می توان به جراحان مهمان از کشورهای  کانادا، هلند، هند، امارات،چین، کویت، ترکیه، عراق، تاجیکستان، آذربایجان اشاره نمود.