حضور ایران فارمیس در نمایشگاه جانبی کنفرانس کاربردهای سونوگرافی در طب اورژانس

حضور ایران فارمیس در نمایشگاه جانبی کنفرانس کاربردهای سونوگرافی در طب اورژانس

کنفرانس کاربردهای سونوگرافی در طب اورژانس از تاریخ 21 الی 24 اردیبهشت ماه 1395 در مرکز پزشکی آموزشی- درمانی امام حسین برگزار گردید. ایران فارمیس نیز با تمرکز بر ارائه محصول جدید تزریق درون استخوانی Arrow EZ-IO از کمپانی Teleflex در نمایشگاه جانبی این کنگره حضور یافت.  از طریق این سیستم منحصر به فرد می توان دسترسی استخوانی را طی چند ثانیه، ایجاد نمود. EZ-IO با ساختار منحصربه فرد خود، می تواند برای بزرگسالان و همچنین اطفال جهت کاربردهای فوری اورژانس و یا در موارد ضروری که دسترسی استخوانی کاری بسیار مشکل باشد، به کار رود.