حضور ایران فارمیس در دومین کنگره مراقبت های ویژه ایران

حضور ایران فارمیس در دومین کنگره مراقبت های ویژه ایران

دومین کنگره مراقبت های ویژه ایران از تاریخ 15 الی 17 بهمن ماه 1393 در سالن همایش های بین المللی کتابخانه ملی ایران توسط انجمن فوق تخصصی مراقبتهای ویژه ایران برگزار شد. شرکت ایران فارمیس نیز به عنوان یکی از شرکت های فعال در عرصه پزشکی و به منظور معرفی محصولات ARROW از این مجموعه، در نمایشگاه این کنگره حضور یافت. از جمله افراد حاضر در این کنگره می توان به پزشکان، پرستاران و متخصصین اشاره نمود.