حضور ایران فارمیس در اولین کنگره بین المللی قلب و عروق در همکاری با EVC

http://www.iranpharmis.org

حضور ایران فارمیس در اولین کنگره بین المللی قلب و عروق در همکاری با EVC

اولین کنگره بین المللی قلب و عروق در همکاری با European Vascular Course، از تاریخ 8 الی 10 آذر ماه 1396 در مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.
شرکت ایران فارمیس به عنوان "حامی طلایی" در اولین کنگره حضور داشت. از جمله کارگاه ها و جلسات برگزار شده توسط ایران فارمیس در این کنگره می توان به عناوین "Diabetic Foot Ulcers Management " و "Hemodialysis Catheter Management" اشاره نمود که توسط اساتید بین المللی در این زمینه ارائه و با استقبال زیادی روبرو شد.