جلوگیری از قطع پای دختر دانشجوی جوان با مدیریت صحیح زخم

جلوگیری از قطع پای دختر دانشجوی جوان با مدیریت صحیح زخم

به گزارش تابناک، یک دختر دانشجو، به علت حادثه ای که طی آن، چرخ اتوبوس از روی پای وی گذشت، دچار شکستگی در ناحیه کف پا شد و بعد از مراجعه به یکی از مراکز درمانی، از تاریخ 7/2 /1392 الی 1392/7/21 تحت درمان قرار گرفت. متاسفانه به علت عدم توجه کافی به وضعیت بالینی بیمار (ادم شدید اندام تحتانی که خونرسانی را مختل نموده بود)، پای او دچار عفونت وسیع شده و در تاریخ 1392/7/17 به بیمار اطلاع داده شد که باید پای ایشان قطع گردد که با واکنش شدید بیمار مواجه گردید. پس از آن، به علت نکروز وسیع (از ناحیه ران تا مچ پا)، این دختر دانشجو هفت بار تحت عمل دبریدمان جراحی قرار گرفت و گرافت نیز انجام شد.
پس از انجام گرافت، بیمار، طبق نظر پزشک معالج، تحت مراقبت با پانسمان های مدرن قرار گرفت و شرکت ایران فارمیس با همکاری کارشناس مجرب زخم این شرکت، درمان زخم های این بیمار با پانسمان های Hartmann را، در بیمارستان و همچنین پس از ترخیص، به عهده گرفت. ازجمله محصولات Hartmann استفاده شده روی این بیمار، می توان به تندروت پلاس (جهت از بین بردن سودمونا و کلبسیلا)، هیدروتک (جهت التیام بافت گرانوله)، آترومن نقره (جهت برطرف کردن عفونت روی ران بیمار) و هیدروکل (جهت محافظت از بافت گرانوله که به بافت اپیتلیزه تبدیل می شود)، اشاره نمود.