جلسه آموزشی "راهکارهای نوین درمان زخم" در شرکت ایران فارمیس

جلسه آموزشی "راهکارهای نوین درمان زخم" در شرکت ایران فارمیس

جلسه آموزشی راهکارهای نوین درمان زخم در تاریخ 1392/12/17، جهت آموزش تعدادی از کارشناسان زخم (از شهرستان کرمان)، در شرکت ایران فارمیس برگزار شد.  مدرس این جلسه، سوپروایزر آموزشی ایران فارمیس و مباحث مطرح شده مشمول بر ارزیابی انواع زخم، تدابیر پرستاری در زخم بستر، زخم دیابتی و زخم های اطراف استومی، راهکارهای نوین درمان زخم Hartmann و موارد درمان شده توسط این پانسمان ها بود.