جلسه آموزشی محصولات Hartmann در داروخانه الغدیر

جلسه آموزشی محصولات Hartmann در داروخانه الغدیر

جلسه آموزشی محصولات Hartmann به منظور معرفی و توضیح نحوه استفاده از این محصولات، توسط سوپروایزر آموزشی شرکت ایران فارمیس در تاریخ 12/11/ 1393 برگزار شد. همچنین موارد درمان شده توسط پانسمان های Hartmann نیز مورد بحث قرار گرفت.