جلسه آموزشی در خصوص مدیریت زخم با محصولات عسل (MediHoney)

جلسه آموزشی در خصوص مدیریت زخم با محصولات عسل (MediHoney)

این جلسه در تاریخ 1392/10/28 توسط مدیر محصول MediHoney در ایران فارمیس و با حضور تعدادی پرستار تشکیل گردید. در این جلسه اموزشی مباحثی همچون عوامل موثر بر التیام زخم، زخم بستر، زخم ناشی از بی کفایتی وریدی، زخم ناشی از مشکلات لنفاوی، زخم های ناشی از جراحی های ارولوژی و راهکارهای درمان زخم با عسل مانیوکا مورد بحث قرار گرفت. در انتها نیز به تعدادی از موارد درمان شده توسط پانسمان های نوین عسل (MediHoney) اشاره شد.