برگزاری سمینار "راهکارهای Hartmann" در شهرستان فلاورجان استان اصفهان

برگزاری سمینار "راهکارهای Hartmann" در شهرستان فلاورجان استان اصفهان

این سمینار در تاریخ 1392/11/1  با عنوان تدابیر پرستاری در به کارگیری پانسمان های مدرن بر روی زخم های مزمن، در بیمارستان امام خمینی شهرستان فلاورجان برگزار شد. زخم بستر، زخم دیابتی و استفاده از پانسمان های Hartmann، از مباحث مطرح شده در این سمینار بود. این جلسه با سخنرانی کارشناس علمی شرکت ایران فارمیس در استان اصفهان و با تعداد 80 نفر شرکت کننده برگزار شد.