برگزاری سمینار "راهکارهای نوین درمان زخم با Hartmann" در شرکت ایران فارمیس

برگزاری سمینار "راهکارهای نوین درمان زخم با Hartmann" در شرکت ایران فارمیس

جلسه آموزشی "راهکارهای نوین درمان زخم با Hartmann" در تاریخ 1393/2/4 در شرکت ایران فارمیس با حضور پزشکان و پرستاران برگزار شد. سخنران این سمینار، سوپروایزر آموزشی ایران فارمیس بود که درباره عناوینی چون درمان زخم بستر، زخم دیابتی، زخم ناشی از بی کفایتی وریدی و موارد درمان شده با پانسمان های Hartmann صحبت نمود.