برگزاری سمینار یک روزه تازه های مراقبت از زخم در بیمارستان میلاد

برگزاری سمینار یک روزه تازه های مراقبت از زخم در بیمارستان میلاد

سمینار تازه های مراقبت از زخم، در تاریخ 1393/8/7 در بیمارستان میلاد تهران برگزار شد. در این سمینار، یکی از کارشناسان زخم ایران فارمیس ، درخصوص پیشگیری از زخم بستر و مدیریت زخم بستر صحبت کردند. همچنین سوپروایزر آموزشی شرکت ایران فارمیس به بحث درباره عناوینی چون  تدابیر پرستاری در زخم دیابتی و کنترل عفونت صحبت نمود. در پایان نیز موارد درمان شده توسط پانسمان های Hartmann توضیح داده شد.