برگزاری سمینار راهکارهای نوین درمان زخم در یزد

برگزاری سمینار راهکارهای نوین درمان زخم در یزد

سمینار راهکارهای نوین  درمان زخم، در تاریخ 23 و 25 آذرماه 1393 با حضور جمعی از پرستاران در بیمارستان های  رهنمون و مرتاض شهرستان یزد با سخنرانی سوپروایزر آموزشی ایران فارمیس و سوپروایزر آموزشی محصولات استومی برگزار گردید. در این جلسات، موضوعاتی شامل زخم بستر، زخم دیابتی، مشکلات پوستی اطراف استومی، تدابیر پرستاری در مراقبت  از زخم و موارد درمان شده توسط پانسمان های Hartmann و همچنین معرفی کیسه های کلستومی ForLife مورد بحث قرار گرفتند