برگزاری سمینار راهکارهای نوین درمان زخم بستر در بیمارستان مدرس

برگزاری سمینار راهکارهای نوین درمان زخم بستر در بیمارستان مدرس

سمینار راهکارهای نوین درمان زخم در تاریخ 1393/12/7 در بیمارستان مدرس با حضور جمعی از پرستاران توسط سوپروایزر آموزشی شرکت ایران فارمیس برگزار گردید. در این جلسه موضوعاتی شامل تدابیر پرستاری در مراقبت از زخم بستر و نوع تغذیه در این بیماران مورد بحث قرار گرفت. همچنین در این جلسه، موارد درمان شده توسط پانسمان های Hartmann نیز مورد بحث قرار گرفتند و در آخر نیز از شرکت کنندگان ارزیابی به عمل آمد.