برگزاری سمینار راهکارهای جامع درمان زخم با پانسمان های مدرن در مشهد

برگزاری سمینار راهکارهای جامع درمان زخم با پانسمان های مدرن در مشهد

این سمینار در تاریخ 1392/10/8 با حضور 85 نفر پرستار در دانشکده پرستاری- مامایی مشهد برگزار شد. از جمله سخنرانان این سمینار، دبیر اجرایی سمینار، یکی از مدرسین عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و سوپروایزر آموزشی ایران فارمیس بودند. مباحث این سمینار شامل عوامل موثر بر التیام زخم، موارد پیشگیری از زخم بستر و زخم دیابتی و راهکارهای نوین Hartmann  در درمان زخم بود.